B-s1,d0 för alla behov

Tack vare en certifierad, beständig och miljövänlig produkt kan vi erbjuda brandimpregnering för alla situationer.

Exteriört brandskydd

Med täckmålning uppnår vårt brandskydd lokala standarder för brand och långtidsbeständighet

Interiört brandskydd

Tack vare en miljövänlig produkt lämpar sig vårt brandskydd bra för inomhusmiljöer.

Målning och brandskydd

Vi erbjuder CE-certifierad målning med bibehållen brandklass – självklart med full dokumentation.

Tikkurila logo, paint manufacturer
Sherwin Williams logo, paint manufacturer

Vi erbjuder målning efter brandimpregnering via våra partners

Tack vare våra partners inom industrilackering kan vi erbjuda CE-certifierad målning efter vår brandimpregnering. Detta innebär att du kan garantera och dela dokumentation för önskad brandklass till slutkund, oavsett önskad kulör.

Brandskyddad träpanel exteriör

Brandskydd i exteriör miljö

Ett bra brandskydd ska fungera i alla miljöer, framför allt exteriört där påfrestningen är som störst. Utmaningen med exteriört brandskydd är att brandklassen ska behållas över tid, samt inte påverka det visuella. Därför rekommenderar vi på NTL alltid täckmålning för att uppnå lokala krav på långtidsbeständighet.


Beständigt

Med täckmålning uppnår vårt brandskydd lokala standarder för långtidsbeständighet

Underhållsscheman

Brandimpregnering ger ett brandskydd med djup penetration genom träet. Detta innebär att underhållsscheman för täckmålning tillhandahålls för att behålla brandskyddet över tid, så att du som återförsäljare kan slappna av.

Minimal påverkan på träets nyans

Vi använder en transparent vätska med minimal påverkan på träets ursprungliga utseende.

Brandskydd i interiör miljö

Den ökande trenden på synligt trä inomhus ställer högre krav på brandskyddet. För att slippa täcka trä med exempelvis gipsskivor, kan brandimpregnering vara ett bra alternativ. Till skillnad mot exteriört skydd ställer dock interiör miljö höga krav på rökutveckling.

Interiör träpanel, brandskyddat

Säkert

Brandimpregnering som uppnår B-s1,d0 möjliggör synligt trä interiört.

Miljövänligt

Vår produkt möjliggör återbruk av trä efter uppnådd livslängd samt mycket låga emissionshalter.

Flexibelt

I motsats till ytbehandling möjliggör brandimpregnering sågning, kapning och slitage av träet utan att brandskyddet påverkas.

Brandskyddat trä, täckmålat

Målning eller lackering efter brandskydd

En giltig brandklassificering måste även inkludera det målade eller laserade ytskiktet. Därför krävs även brandtester av den slutliga produkten, inklusive behandling.

Brandklassificering med färg och lasyr

Tack vare brandtester utförda på målat, brandimpregnerat trä har vi brandklassificeringar för målning eller lasering med flertalet färgtillverkare.

Målad beständighet

Då kombinationen av det brandskyddade träet och färg är klassificerat, kan du bibehålla brandklassen genom att endast följa färgtillverkarens underhållsplan

Enkel att måla

Det lämpar sig bra att måla träet efter impregnering. Detta tack vare att träets naturliga yta inte förändras.

FAQ

Vi stöter ofta på liknande frågor hos kunder och partners. Vi därför har samlat de alla vanligaste här nedan. Om du inte hittar det du letar efter är du alltid välkommen att kontakta oss!

Brandprovet SP Fire 105 säkerställer att man efterföljer BBR:s krav för användning av fasadsystem på byggnader över två våningar. Det är konstruktions-specifikt brandprov, vilket innebär att det inte är svart eller vitt.

Det är alltid upp till varje enskild brandkonsult om dokumentationen för SP Fire 105 är applicerbar för det specifika projektet.

Ja, vi erbjuder CE-certifierad målning via våra industrilackeringspartners.

Brandimpregnering skapar en ökad flexibilitet eftersom brandskyddet tränger rakt igenom träet. Detta skapar möjlighet att kapa och såga träet efter impregnering och behålla brandklassen, något som inte är möjligt med ytbehandlingar.

Nyheter och artiklar